Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné vlastnosti organismu

Jsou společné všem organismům a tím se odlišují od neživých.

metabolismus = přeměna látek a energie

a) katabolismus = rozklad (ze složitějších látek na jednodušší, energie se                                       uvolňuje), exergonický děj

b) anabolismus = reakce (z jednodušších látek na složitější, energie se                            spotřebovává), endergonický děj

dráždivost = schopnost jednotlivých organismů reagovat na změny ve vnějším prostředí,                      která zvýší šanci na přežití

rozmnožování = nezbytné k přežití a uchování druhu, možné i zeměpisné šíření

a) pohlavní / sexuální (splynutí samčí a samičí buňky)

b) nepohlavní /  asexuální (nový jedinec vzniká z části rodičovského organismu)

dědičnost = schopnost přenášet genetickou informaci, která je uložená v DNA, z jedné                         generace na druhou

proměnlivost = různá odchylka vznikající pouze při pohlavním rozmnožování

evoluce, vývoj (fylogeneze)  = schopnost druhu se vyvíjet k usnadnění života

růst = spojen s metabolismem

a) zvětšování buněk (= hromadění látek v buňkách)

b) rozmnožování buněk (= zvětšení počtu buněk)

vývin (ontogeneze) = kvalitativní změny organismu (nabývá typické podoby)

stadia:  zárodek (embryo)

- mladý jedinec

- dospělec (možnost rozmnožování)

- stárnoucí organismus (vyhasínají funkce)

- zánik organismu (smrt)

buněčná stavba = všechny organismy tvořeny buňkami

pohyb = další společná vlastnost, nejčastější reakce na podráždění, umožňuje vyhledat životní                prostředí, partnera, potravu, únik při nebezpečí (jednobuněčné organismy)

autoregulace = živá hmota řídí sebe sama bez jakéhokoli impulzu