Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historický vývoj

První poznatky se objevují od počátku vývoje člověka.

starověk

Hippokrates - "otec medicíny", dodnes lékaři skládají Hippokratovu přísahu

Aristoteles - autorem teorie samoplození (podle této teorie z neživé látky vzniká živý organismus), popsal mnoho organismů a snažil se je seřadit do systému

středověk

Byl vydán zákaz zkoumání přírody, došlo tak ke stagnaci vědy.

novověk (14. - 17. století)

William Harvey (*1578 - 1657)  - objasnil krevní oběh, roku 1616 oznamuje svůj objev a roku 1628 ho publikuje

Ján Jesenský / Jessenius (*1566 - 1621) - roku 1600 provedl v Praze první veřejnou pitvu, zakladatel paleontologie obratlovců

Antoni van Leeuwenhoek (*1632 - 1723) - autor prvního popisu bakterií a prvoků, ale i červených krvinek a příčně pruhovaného svalstva

Robert Hooke (*1635 - 1703) - zkonstruoval barometr, spirálové péro do hodin, zrcadlový dalekohled a zdokonalil mikroskop

18. století

Carl von Linné (*1707 - 1778) - zasloužil se o moderní klasifikace všech rostlin a živočichů

Georges Cuvier (*1769 - 1832) - zakladatel srovnávací anatomie

Jean-Baptiste Lamarck (*1744 - 1829) - tvůrce první klasifikace bezobratlých a první ucelené teorie evoluce organismů

19. století

Charles Darwin (*1809 - 1882) - autor teorie přirozeného výběru

Jan Evangelista Purkyně (* 1787 - 1869) - jako první objevil buňku

Louis Pasteur (*1822 - 1895) - objevil vakcínu proti vzteklině (1855 - 1. použití), a také přišel na způsob jak snížit počet mikrobů (pasterizace)

Robert Koch (*1843 - 1910) - objevil původce tuberkulózy a roku 1905 dostal Nobelovu cenu za přínos k jejímu vymýcení, objevil také původce cholery

Ivan Petrovič Pavlov (*1849 - 1936) - teorie podmíněných (pokus se psy) a nepodmíněných reflexů

Johann Gregor Mendel (*1822 - 1884) - roku 1856 začíná pokusy s křížením hrachu, autorem zákonů dědičného přenosu znaků

20. stoleti

Watson, Crick, Wilkins - objev struktury molekuly DNA

Alexander Fleming (*1881 - 1955) - roku 1928 objevil penicilin, za což dostal roku 1945 Nobelovu cenu

Melvin Calvin (*1911 - 1997) - objasnil průběh fotosyntézy

Ján Jánský (*1873 - 1921) - rozdělil krev do čtyř skupin podle srážlivosti